Naam interim
Interim manager

Interim manager

Onder het begrip interim manager wordt veelal een breed scala van beroepen verstaan.

Voor mij is de interim manager iemand die als zelfstandige op management niveau in een organisatie (bedrijf of (semi) overheidsorganisatie) en op basis van een tijdelijke dienstverleningsoverenkomst werkzaamheden verricht en (veelal) veranderingen in de organisatie bewerkstelligt. In mijn praktijk heb ik zelf de volgende situaties meegemaakt:

Als interim manager heb ik binnen organisaties functies bezet om iemand te vervangen of om een nieuwe functie te creëren. In beide situaties was ik lid van een directie- c.q. managementteam. Altijd betrof het een opdracht om tot veranderingen te komen. Ook ben ik als interim manager ingezet naast de bestaande organisatiestructuur als projectmanager binnen een project. Dit laatste is vooral effectief als de noodzaak om op korte termijn tot resultaten te komen groot is. Onder het kopje opdrachten is te zien in welke organisaties ik met deze drie vormen van interim management heb gewerkt.

Mijn persoonlijke uitdaging bij interim management is dat je deel uitmaakt van de organisatie en dat je verantwoordelijkheid draagt voor de implementatie en/of executie van de (bestaande of vernieuwde) processen van de organisatie. Ik vind het bijvoorbeeld uitdagend niet alleen bij te dragen aan het ontwerp van een nieuwe structuur voor een organisatie(-onderdeel) maar deze ook geaccepteerd en geïmplementeerd te krijgen. Verandering van houding van de medewerkers en breder ook van de cultuur van de organisatie is dan veelal essentieel. Graag hou ik daarom de medewerkers in de organisatie de uitdagende stelling “Change before you must” voor.

Al hoewel de financiën en de planning & control van oudsher mijn kerncompetenties zijn, word ik iedere keer weer geïnspireerd door vraagstukken op het gebied van organisatieverandering en -ontwikkeling, maar ook door bijvoorbeeld het opzetten c.q. beoordelen van een businessplan.

Daarnaast heb ik een sterk geloof in de kracht van de ethiek, deze is leidend voor mij in mijn denken en handelen. Dit betekent voor mij twee dingen: behandel iedereen ongeacht zijn positie met respect en zorg ervoor dat het belang van de klant op de eerste plaats komt.